Nabízíme všestrannou právní pomoc a komplexní řešení právních případů. Řešíme je s nejvyšší mírou odbornosti vždy tak, aby práva klienta byla co nejefektivněji hájena. Naše klienty také zastupujeme v řízeních před soudy a úřady.

Advokátní kancelář JUDr. Lubomíra Focka

Naše kancelář nabízí svým klientům komplexní právní poradenství v široké škále právních oborů, zahrnující právo občanské, obchodní, rodinné, pracovní, trestní a správní. V poslední době se ve velké míře věnujeme právu energetickému, zejména ve vazbě na stavební předpisy. Vysoká odborná úroveň poskytovaných služeb je zajištěna působením interních i externích specialistů pro každou z dílčích oblastí, jakož i tradičním důrazem na neustálé vzdělávání zaměstnanců a monitoring platných i připravovaných právních úprav. Komplexnost služeb je dále zajištěna dlouhodobou spoluprací s partnery napříč profesemi v oblasti práva a financí. Vztahy s klienty jsou stavěny na principech důvěry a diskrétnosti.

 

Klientem předkládaná zadání jsou námi komplexně řešena. Advokáti a advokátní koncipienti advokátní kanceláře JUDr. Ľubomíra Focka jsou při těchto konkrétních zadáních vedeni jednotným cílem navrhnout svému klientovi pouze taková řešení, která budou z hlediska ochrany jeho práv nejvhodnější a nejefektivnější. V každém individuálním případě je navíc pečlivě dbáno na to, aby zvolené řešení odpovídalo přesným požadavkům klienta. Dle charakteru poskytovaných právních služeb zastupuje advokátní kancelář své klienty před soudy, správními orgány, orgány činnými v trestním řízení či jinými orgány a institucemi.

NAŠE SLUŽBY

Neváhejte nás kontaktovat!

Klienti advokátní kanceláře často preferují komunikaci prostřednictví elektronické pošty. Pokud nás tedy kontaktujete na níže uvedené emailové adrese, seznámíme Vás v naší odpovědi s nástinem dalšího možného postupu ve Vaší záležitosti.

Advokátní kancelář JUDr. Ľubomíra Focka

Náprstkova 276/2, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 222 210 181

         +420 222 232 232

Fax: +420 222 232 290

E-mail: info@ak-focko.cz

Pobočka:

Vodičkova 699/30, 5. schodiště

110 00 Praha 1